Privacyverklaring

Privacyverklaring Kupers Touringcars

Deze privacyverklaring betreft de privacyverklaring van Kupers Touringcars V.O.F. Kupers Touringcars is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Persoonsgegevens
Kupers Touringcars maakt gebruik van persoonsgegevens. Kupers Touringcars gebruikt deze gegevens ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo is deze informatie nodig voor het uitvoeren van een touringcarrit. Als u een offerte bij ons aanvraagt dan hebben wij het recht tot het bewaren van de volgende gegevens.

Wij bewaren de volgende gegevens:
Naam bedrijf (indien van toepassing) | Naam | E-mailadres | Telefoonnummer | Straatnaam en huisnummer | Postcode | Woonplaats | Preferenties

Deze gegevens hebben wij nodig om het huren van een touringcar op de juiste naam te boeken. Wanneer deze gegevens nodig zijn voor het boeken van een hotel o.i.d., dan worden deze gegevens met deze partijen gedeeld. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het daarvoor bestemde doel.

Naast de algemene persoonsgegevens bewaren wij ook de volgende gegevens:

 • Als u slecht ter been bent en (deels) afhankelijk bent van een rolstoel of rollator slaan wij dit op zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw touringcar aansluit op uw wensen en behoeften.
 • We bewaren gegevens over speciale dieetwensen, zodat wij hier rekening mee kunnen houden wanneer u aangeeft dat Kupers Touringcars ook de catering in uw bus dient te verzorgen.
 • Bankrekeningnummers; in het geval van annulering of restitutie vragen wij een bankrekeningnummer. Dit wordt bewaard in uw klantendossier.

De volgende gegevens slaan wij niet op:

 • Geloofsovertuiging
 • Politieke overtuiging
 • Seksuele voorkeur
 • Etnische afkomst
 • Gegevens van Social media ed.
 • Salarisgegevens en/of werkgeversinformatie

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Kupers Touringcars verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst met de opdrachtgever, dan wel op basis van expliciete toestemming van een particulier.

Verwerking en beveiliging

Persoonlijke gegevens worden bewaard op klantenkaarten die alleen toegankelijk zijn voor Kupers Touringcars en ons samenwerkend IT-bedrijf RIF-IT services. Kupers Touringcars heeft een verwerkersovereenkomst met RIF-IT services.

Onze websites zijn beveiligd met een SSL certificaat. Dit kunt u zien doordat aan het begin van de URL https:// staat. Dit betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen de server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.

Alle gegevens worden opgeslagen op onze servers te Weert. Deze staan in een afgesloten ruimte voorzien van alarm.

Cookies:
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. In een cookie zit informatie opgeslagen, bijvoorbeeld wat u eerder heeft gedaan op deze website. Deze cookies worden gebruikt om:

 • De website beter te laten functioneren
 • Het gebruik van de website makkelijker te maken

Contactformulieren
Wanneer u een contactformulier invult op onze website worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en de wettelijke bewaarplicht maximaal 7 jaar wordt bewaard.

Google
Voor het bijhouden van de statistieken op de website van Kupers Touringcars kan er gebruik gemaakt worden van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer. Ook kan Google web beacons gebruiken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Nieuwsbrief
U ontvangt alleen een nieuwsbrief als u hier toestemming voor hebt gegeven. Het is op ieder moment mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief die door ons verstuurd wordt, zit een afmeldlink. Uw gegevens worden dan uit onze mailinglijst gehaald.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Kupers Touringcars stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mede, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit laten weten op e-mailadres personeelszaken@kupers.nu.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Kupers Touringcars, dan kunt u contact met ons opnemen via personeelszaken@kupers.nu.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy.