Privacyverklaring

Privacyverklaring Kupers Touringcars

De beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze klanten staat bij Kupers Touringcars hoog in het vaandel. Daarom houden wij ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

Kupers Touringcars maakt gebruik van persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om een offerteaanvraag te behandelen en de boeking van een touringcar te voltooien.

Wij bewaren de volgende gegevens:
Naam bedrijf (indien van toepassing) | Geslacht | Naam | E-mailadres | Telefoonnummer | Straatnaam en huisnummer | Postcode | Woonplaats | Preferenties

Deze gegevens hebben wij nodig om het huren van een touringcar op de juiste naam te boeken. Wanneer deze gegevens nodig zijn voor het boeken van een hotel o.i.d., dan worden deze gegevens met deze partijen gedeeld. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het daarvoor bestemde doel.

Wij vragen om uw e-mailadres en telefoonnummer om eventueel contact met u op te kunnen nemen als er bepaalde wijzigingen doorgevoerd moeten worden of u om een andere reden geïnformeerd dient te worden. Daarnaast wordt u via mail en/of post geïnformeerd over ons aanbod en eventuele aanbiedingen. Uiteraard is het ook mogelijk om aan te geven dat u deze informatie niet wilt ontvangen.

Naast de algemene persoonsgegevens bewaren wij ook de volgende gegevens:

  • Als u slecht ter been bent en (deels) afhankelijk bent van een rolstoel of rollator slaan wij dit op zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw touringcar aansluit op uw wensen en behoeften.
  • We bewaren gegevens of iemand gebruik maakt van een speciale maaltijd, zodat wij hier rekening mee kunnen houden wanneer u aangeeft dat Kupers Touringcars ook de catering in uw bus dient te verzorgen.
  • Bankrekeningnummers; in het geval van annulering of restitutie vragen wij een bankrekeningnummer. Dit wordt bewaard in uw klantendossier.

De volgende gegevens slaan wij niet op:

  • Geloofsovertuiging
  • Politieke overtuiging
  • Seksuele voorkeur
  • Etnische afkomst
  • Gegevens van Social media ed.
  • Salarisgegevens en/of werkgeversinformatie

Service

Wij bewaren al deze gegevens om een goede service te kunnen verlenen aan onze klanten. Al deze gegevens worden bewaard op klantenkaarten die alleen toegankelijk zijn voor Kupers Touringcars en ons samenwerkend IT-bedrijf RIF-IT services.

Verwerking en beveiliging

Kupers Touringcars heeft afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomsten) met ons samenwerkend IT-bedrijf RIF-IT services, dat ze de persoonsgegevens die wij doorgeven alleen mogen gebruiken voor de boeking en er verder niets mee mogen doen.

Onze websites zijn beveiligd met een SSL certificaat. Dit kunt u zien doordat aan het begin van de URL https:// staat. Dit betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen de server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.

Alle gegevens worden opgeslagen op onze servers te Weert. Deze staan in een afgesloten ruimte voorzien van alarm.

Op de website van Kupers Touringcars worden een aantal gegevens opgeslagen om het gebruik van de website mogelijk te maken. Tevens wordt er statistische informatie opgeslagen om de website bijvoorbeeld te kunnen verbeteren. Bij registratie bewaren wij de gegevens in onze database. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Contactformulieren

Wanneer u een contactformulier invult op onze website worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar of langer kan worden bewaard.

Google

Voor het bijhouden van de statistieken op de website van Kupers Touringcars kan er gebruik gemaakt worden van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer. Ook kan Google web beacons gebruiken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Nieuwsbrief

U ontvangt alleen een nieuwsbrief als u hier toestemming voor hebt gegeven. Het is op ieder moment mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. De gegevens van het formulier worden uitsluitend gebruikt om u via e-mail te informeren.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Kupers Touringcars stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Kupers Touringcars, dan kunt u contact met ons opnemen via info@kupers.nu